Eğitim

Ilanlar

EĞİTİM

Eğitim ve gelişim politikaları

Eğitim ihtiyaçları teknolojik gelişmeler ışığında, rekabet koşulları, sektöre ait yerel ve uluslararası kurallara göre belirlenir. Çelebi grup şirketleri sosyo-ekonomik gelişmeler ve çalışanların kişisel gelişimi açısından uyumlu bir etkinlik içerisindedir. Tüm eğitim aktiviteleri çalışanları bilgi birikimi, beceri ve davranış açısından ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya getirmek, aynı zamanda etkin grup şirketlerle organize, istikrarlı bir öğrenme olanağı sağlamak üzerine yapılandırılır.

Bireysel gelişimin şirket gelişimini sağlamaya başladığından beri Çelebi’nin hedefleri var olan durumun adapte süreci ve gelişimi ile maksimum performansa ulaşmaktır.

Çelebi lider konumdaki isim bilinilirliği ve iyi yetiştirilmiş personel ile yüksek kalitede servis sunmayı hedeflemektedir.

Havacılık sektöründe Çelebi bir okuldur ve bireysel yetenek ve kariyer gelişimi adına personelini sürekli eğitir. Bu anlamda da işgücünü geliştirmeyi hedefler ve müşterilerine en iyi hizmeti sunacağını taahhüt eder. Kısa ve uzun dönemli iş planları çerçevesinde asıl hedefimiz kişisel ve profesyonel eğitim planları hazırlamaktır.

Eğitim ihtiyacı analizi

Eğitim ihtiyaç analizi yılda bir kez aşağıda belirtilen doğrultuda belirlenir.

 • Performans değerlendirme sonuçları,
 • Pozisyona özgü eğitimler,
 • CRM sonuçları,
 • SCF açıklamaları,
 • SHGM, kalite denetleme sonuçları ve diğer raporlar,
 • Yeni gelişimler.

Eğitim araçları 

Kullanılan eğitim araçları:

 • Şirket içi operasyonel, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri
 • Kişisel ve yönetsel gelişim ihtiyaçlarına yönelik, eğitim danışmanlık şirketlerinden alınan eğitimler
 • Rotasyon planları
 • İşbaşı eğitim

Eğitim planı oluşturma

Yıllık olarak personelin eğitim planları hazırlanırken aşağıda tanımlanan verilere göre hareket edilir:

 • SAP HR modülüne, kişilerden bağımsız olarak pozisyonların alması gerekli olan tüm eğitimler tanıtılmıştır. Her yıl sonu bir sonraki yıla ait eğitim planlarının oluşturulabilmesi için, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından, sistemden alınan raporlar vasıtasıyla, şirketimizde çalışan tüm personele ait ihtiyaçlar belirlenir. Belirlenen ihtiyaçlar, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından sistem üzerinden ilgili istasyona aktarılır ve tarih bazında istasyonlar tarafından planlama yapılması sağlanır. Tespit edilen tarihler SAP sistemine plan olarak işlenerek, bir sonraki yıla ait eğitim planı oluşturulur ve eğitim hedefleri belirlenir. İstasyon ve genel müdürlük departman yöneticileri ile İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından takip edilen eğitim planı, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından aylık olarak tüm birimlere raporlanır.
 • Performans Değerlendirme sonuçları incelenerek, bağlı olduğu yöneticisi tarafından ilgili kişinin gelişiminde katkı olacağını öngördüğü gelişim eğitimleri SAP sisteminden bağımsız olarak tespit edilir ve yıllık eğitim planına dahil edilerek takip edilmesi ve gerçekleşmesi sağlanır.
 • Ayrıca eğitim ihtiyaç analizinde belirtilmiş olan diğer faktörler göz önüne alınarak tespit edilmiş olan eğitimler de aynı şekilde SAP sistemine planlama yapılarak takip edilir ve gerçekleşmesi sağlanır.

Eğitim kayıtlarının saklanması

Tüm plan/fiili eğitim kayıtları SAP sistemi üzerinde kayıt altında alınarak, eğitime dair tüm aylık ve kümüle eğitim raporları SAP'den temin edilmektedir. İnsan Kaynakları Direktörlüğü yine dönemsel olarak eğitim bütçe planlamasını bu kayıtları baz alarak hazırlar.

Tüm şirket çalışanları, eğitim dokümantasyonlarına, teknik eğitim modüllerine, şirket yönerge/prosedür ve yönetmeliklerine şirket ortak kullanımı olan e-forms uygulaması

Eğitim aktiviteleri

Ocak-Eylül 2012 fiili kişi başı eğitim gün oranı 4,01’dir. (Temel, Rotasyon ve İşbaşı Eğitimleri dahildir.)

Eğitimler içinde özellikle sürücü eğitimlerine özel bir önem verilmekte ve özel bir sertifika eğitim programı uygulanmaktadır. Apronda kullanılan tüm ekipmanlar zorluk derecelerine göre sıralanmış olup sürücü bu sıralamaya göre birebir sürüş ve araç tekniği eğitimi alarak başarılı olması halinde sertifikalandırılır, primi de bu oranda artar.

Şirket içi eğitmenler

Tüm teknik eğitimler (RAMP, HAREKAT, YOLCU HİZMETLERİ, KAYIP BAGAJ, KARGO) şirket içi eğitmenler tarafından verilir. Çelebi’de SHGM’den onaylı 72 adet iç eğitmen bulunmaktadır. Bireysel-yönetsel gelişim eğitimleri için Çelebi dışarıdan eğitim şirketleri ile de anlaşma yapar. (Yönetim Becerileri, Takım Çalışması, Stres ve Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi vb.)

Çelebi Akademi

Çelebi ailesi, geleceğin iş ortamında Organizasyon verimliliğinin ve insan kaynağı gücünün rekabet koşullarında en önemli avantajlarından biri olacağının bilinci içindedir. Örneği çok uluslu firmalarda bulunan Çelebi Akademi yaklaşımı Türkiye’de kurumsal olarak oluşturulan ilk örneklerden birisidir. Amaç sınırları ortadan kalkan dünya piyasalarında çalışanlarımıza akademik olarak işletme nosyonu, ticari farkındalık ve stratejik yönetim anlayışını kazandırabilmektir.

                                  

Yüksek performanslı yöneticilik potansiyeli olan kişiler Çelebi Akademi’ye özenle seçilmektedir. Bu proje kariyer hedefi olan çalışanlar için önemli bir gelişim ve motivasyon aracıdır. Çelebi Akademi’ye katılanların çoğunluğu bugün şirketimizde üst düzey kademelerde yer almaktadır.